Dokumenti za download

Našim posetiocima omogućavamo besplatan download aktuelnih finansijskih i računovodstvenih akata, kao što su zakoni, izmene i dopune zakona i drugi dokumenti.
Na ovoj listi se nalazi i dosta obrazaca (Excel, Word) nastalih kroz poslovanje naše firme a koji mogu biti od koristi mnogim poslovnim ljudima.

Bilans uspeha - pravna lica

Zavrsni racun

3.2.2016. 15:18:44

8179

Pravna lica koja primenjuju MSFI, odnosno MSFI za MSP - privredna društva, zadruge, ogranci stranih pravnih lica, faktoring društva, ustanove koje obavljaju delatnost radi sticanja dobiti, pravna lica koja u skladu sa posebnim propisima primenjuju odredbe Zakona, preduzetnici i druga pravna lica koja su se odlučila da primenjuju MSFI za MSP - (širi set obrazaca sa punim obimom podataka)

Ulaz za naše klijente