Vesti i obaveštenja

Za kvalitet računovodstvenog servisa neophodno je brzo i tačno informisanje. Mi se trudimo da uvek objavljujemo najnovije informacije koje mogu biti korisne svim poslovnim ljudima pa i drugim računovodstvenim servisima.

Uskladjeni neoporezivi iznosi primenjuju se pocev od 1. februara 2016. godine do 31. januara 2017.

Uskladjeni neoporezivi iznosi primenjuju se pocev od 1. februara 2016. godine do 31. januara 2017.

18.03.2016

dnevnice, upotreba automobila, neoporezovano

Uskladjeni neoporezivi iznosi primenjuju se pocev od 1. februara 2016. godine do 31. januara 2017.


Uskladjeni neoporezivi iznosi primenjuju se pocev od 1. februara 2016.3 godine do 31. januara 2017.
godine. Ovi iznosi objavljeni su u "Službenom glasniku RS", bg. 5/16.
Uskladjeno umanjenje poreske olakšice iz clana 15a. St. 2, 4. i 5. Zakona o porezu na dohodak
gradjana iznosi 11.604 dinara.
Ostali uskladjeni neoporezivi iznosi:

Red.                                      OPIS                                                          NEOPOREZIVI IZNOS      
br.   DO 31.01.2016.   OD 01.02.2016.  
1 2 3 4
1 Za dolazak i odlazak sa rada 3.612,00 3.666,00
2 Za vreme provedeno na službenom putu u zemlji (dnevnica) 2.168,00 2.201,00
3 Za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe 6.322,00 6.417,00
4 Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije  36.123,00 36.665,00
  ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice        
5 Poklon deci zaposlenih, do 15 godina, povodom Nove godine i Božića 9.031,00 9.166,00
6 Jubilarne nagrade zaposlenima 18.060,00 18.331,00
7 Iznosi premija za dodatno dobrovoljno penzijsko osiguranje i  5.420,00 5.501,00
  penzijski doprinos koji poslodavac uplaćuje za zaposlenog        
8 Stipendije i krediti učenicima i studentima 10.837,00 11.000,00
9 Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili 63.214,00 64.162,00
  penzionisanog radnika        
10 Naknada za ishranu - hranarinu koju sportistima amaterima  9.031,00 9.166,00
  isplaćuju sportski klubovi        
11 Pojedinačno ostvareni dobitak od igara na sreću 11.000,00 11.165,00
  Nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu        
12 zaposlena kod isplatioca 12.000,00 12.180,00