Vesti i obaveštenja

Za kvalitet računovodstvenog servisa neophodno je brzo i tačno informisanje. Mi se trudimo da uvek objavljujemo najnovije informacije koje mogu biti korisne svim poslovnim ljudima pa i drugim računovodstvenim servisima.

Ugostiteljske usluge novo

Ugostiteljske usluge novo

07.04.2016

Ugostiteljske usluge novo

Ugostiteljske usluge novo

Dana 4.4.2016. godine, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je Sektoru turističke inspekcije dalo Mišljenje o primeni člana 67. stava 4. Zakona o turizmu. Navedenim članom Zakona, propisano je da poslovno ime, firma i drugi naziv, naziv ogranka, prostor van poslovnog sedišta ili odgovarajuća organizaciona jedinica kao i oznaka pružaoca ugostiteljskih usluga ne može da sadrži reči koje ukazuju na vrstu ugostiteljskog objekta.

Navedenim Mišljenjem, protumačeno je da u poslovnom imenu, firmi ili drugom nazivu, kao i oznaci mogu biti sadržane reči koje ukazuju na vrstu ugostiteljskog objekta samo kod onih privrednih subjekata koji delatnost obavljaju u kategorisanom ugostiteljskom objektu i to pod uslovоm da je prethodno u popunosti okončan postupak razvrstavanja u kategoriju i da je o tome doneto rešenje.

Prema tome, navedeno mišljenje odnosi se na ugostiteljske objekte za koje je propisana obaveza razvrstavanja u kategoriju, a prema članu 68. Zakona o turizmu, to su ugostiteljski objekti za smeštaj vrste: hotel, motel, turisticko naselje, pansion i kamp, a ne i na druge vrste ugostiteljskih objekata. Iz toga proističe da je obavezna primena odredaba člana 67. stava 4. Zakona o turizmu za ostale vrste postojećih ugostiteljskih objekata (ugostiteljski objekti za ishranu i piće, kao i objekti za smeštaj koji ne podležu obavezi razvrstavanja u kategorije), osim ako se nadležno ministarstvo ne oglasi nekim novim mišljenjem.