Vesti i obaveštenja

Za kvalitet računovodstvenog servisa neophodno je brzo i tačno informisanje. Mi se trudimo da uvek objavljujemo najnovije informacije koje mogu biti korisne svim poslovnim ljudima pa i drugim računovodstvenim servisima.

Novine u vezi sa upucivanjem zaposlenih na rad u inostranstvo

Novine u vezi sa upucivanjem zaposlenih na rad u inostranstvo

17.03.2016

novine,rad u inostranstvu

Novine u vezi sa upucivanjem zaposlenih na rad u inostranstvo

Pocev od 01.01.2016. godine, izmenjena je osnovica poreza na zarade upucenih radnika na rad u inostranstvo i sad je cini iznos zarade koju bi u skladu sa Zakonom, opstim aktom i ugovorom o radu ostvarili u Republici na istom ili slicnim poslovima, a ne stvrano isplacen novcani iznos zarade za izvrseni rad, kako je bilo propisano pre izmene.

Osnovica za obracun doprinosa se nije menjala i cini je zarada, koju bi u skladu sa zakonom, opstim aktom i ugovorom o radu, ostvarili u Republici na istom ili slicnim poslovima.

Pocev od 13. Januara 2016. Godine primenjuje se novi Zakon o uslovima za upucivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zastiti (Sluzbeni glasnik RS, br.91/15, u daljem tekstu: Zakon o upucivanju) koji zamenjuje stari Zakon o zastiti gradjana Savezne Republike Jugoslavije na radu u inostranstvu ( Sluzbeni list SRJ, br.24/98, Sluzbei Glasnik RS, br.101/05 I 36/09).

Ovim zakonom su preciznije propisana nova prava zaposlenih, obaveze poslodavca, kao i postupak upucivanja, zastita zapsolenih, saradnja drzavnih organa u postupku zastite zaposlenih i novcane sankcije za poslodavce koji ne prijave upucivanje zaposlenih ili ne obezbede zaposlenima njihova parava.

Donet je Pravilnik o Obrascu Obavestenja o upucivanju zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo (Sluzbeni glasnik RS, br. 111/2015) u skladu sa clanom 29, a u vezi sa clanom 20. Zakona o upucivanju, koji je stupio na snagu 30.12.20156. godine, kojim su propisana dva obrasca:

  •          Obrazac obavestenja o upucivanju zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, i
  •          Obrazac obavestenja o promeni podataka iz Obavestenja