Vesti i obaveštenja

Za kvalitet računovodstvenog servisa neophodno je brzo i tačno informisanje. Mi se trudimo da uvek objavljujemo najnovije informacije koje mogu biti korisne svim poslovnim ljudima pa i drugim računovodstvenim servisima.

Dopune Pravilnika o obliku i sadrzini prijave za evidentiranje obveznika PDV

Dopune Pravilnika o obliku i sadrzini prijave za evidentiranje obveznika PDV

17.03.2016

PDV novo 2016, pausal novo 2016

Dopune Pravilnika o obliku i sadrzini prijave za evidentiranje obveznika PDV

 

Sustinska izmena ovog Pravilnika je u sedecem:

U clanu 2. Dodat je novi stav 4. kojim je propisano da lice koje se registruje za obavljanje delatnosti kod Agencije za privredne register moze, prillikom podnosenja registracione prijave za registraciju osnivanja subjekta i registraciju subjekta u jedinstven registrar poreskih obveznika u skladu sa pravilnikom kojim se uredjuje dodela poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za ciju je registraciju nadlezna Agencija za privredne register, podnese evidencionu prijavu nadleznom poreskom organu preko Agencije za privredne registre.

U vezi sa ovom dopunom, u clanu 3. dodat je novi stav 2. kojim je precizirano da lice iz clana 2. Stav 4. ovog pravilnika podnosi evidencionu prijavu na obrascu JRPPS-Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata registracije u jednistveni registar poreskih obveznika koji je propisan pravilnikom kojim se uredjuje dodela proeskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za ciju registraciju je nadlezna Agencija za privredne register.

Za preduzetnike je predvidjeno, da uz obrazac JRPPS koji podnose APR-u za registraciju obavljanja delatnosti, mogu dostaviti, pored prijave za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost i Zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti utvrdjuju na pausalno utvrdjen prihod