Finansijski i računovostveni dokumenti

Našim posetiocima omogućavamo besplatan download aktuelnih finansijskih i računovodstvenih akata, kao što su zakoni, izmene i dopune zakona i drugi dokumenti.

Dokumenti za download

Sledeći dokumenti su potpuno besplatni za download.

Obrazac M

Dokument postavljen: 27.04.2015 | Download

 Prijava, promena i odjava na obavezno socijalno osiguranje (pdf verzija dokumenta)

Obrazac M (slobodan za unos podataka)

Dokument postavljen: 27.04.2015 | Download

Prijava, promena i odjava na obavezno socijalno osiguranje (Excel verzija dokumenta - spremna za unos podataka i stampu)

Obrazac M-A

Dokument postavljen: 27.04.2015 | Download

 Potvrda o podnetoj prijavi, promeni i odjavi na obavezno socijalno osiguranje (pdf verzija)

Obrazac M-A (slobodan za unos podataka)

Dokument postavljen: 27.04.2015 | Download

 Potvrda o podnetoj prijavi, promeni i odjavi na obavezno socijalno osiguranje (Eksel verzija dokumenta - spremna za unos podataka i stampu)

Novi obrazac PP OD

Dokument postavljen: 25.07.2013 | Download

Poreska prijava  o obracunatim i placenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade.

Stupio na snagu 13.07.2013. godine

Novi obrazac PP OD-1

Dokument postavljen: 25.07.2013 | Download

 Poreska prijava o obracunatim i placenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na teret drugih isplatilaca

Stupio na snagu 13.07.2013. godine

PP OD-O

Dokument postavljen: 25.07.2013 | Download

Poreska prijava o obracunatim i placenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivace, odnosno clanove privrednog drustva 

PP OD-P

Dokument postavljen: 25.07.2013 | Download

Poreska prijava o obracunatim i placenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na licnu zarada preduzetnika odnosno poljoprivrednika

Stupio na snagu 13.07.2013. godine 

PP OPJ

Dokument postavljen: 25.07.2013 | Download

Stupio na snagu 13.07.2013. godine 

PP OPJ 1

Dokument postavljen: 25.07.2013 | Download

Stupio na snagu 13.07.2013. godine 

PP OPJ 2

Dokument postavljen: 25.07.2013 | Download

Stupio na snagu 13.07.2013. godine 

PP OPJ 3

Dokument postavljen: 25.07.2013 | Download

Stupio na snagu 13.07.2013. godine 

PP OPJ 4

Dokument postavljen: 25.07.2013 | Download

Stupio na snagu 13.07.2013. godine 

PP OPJ 5

Dokument postavljen: 25.07.2013 | Download

Stupio na snagu 13.07.2013. godine 

PP OPJ 6

Dokument postavljen: 25.07.2013 | Download

Stupio na snagu 13.07.2013. godine 

PP OPJ 7

Dokument postavljen: 25.07.2013 | Download

Stupio na snagu 13.07.2013. godine 

PP OPJ 8

Dokument postavljen: 25.07.2013 | Download

Stupio na snagu 13.07.2013. godine 

Bilans uspeha

Dokument postavljen: 03.12.2012 | Download

Bilans uspeha za preduzetnike 

Obrazac KRI-1

Dokument postavljen: 03.12.2012 | Download

Dnevni izveštaj isplaćene i vraćene robe komitentima - fizičkim licima 

Obrazac PBN-1

Dokument postavljen: 03.12.2012 | Download

Poreski bilans za drugo pravno lice koje primenjuje kontni okvir za preduzeća, zadruge i preduzetnike 

Otkupni list

Dokument postavljen: 03.12.2012 | Download

Otkupni list za otkupljene poljoprivredne proizvode i proizvode šumarstva 

Izveštaj o promenama na kapitalu

Dokument postavljen: 03.12.2012 | Download

 Izveštaj o promenama na kapitalu

Izveštaj o tokovima gotovine

Dokument postavljen: 03.12.2012 | Download

 Izveštaj o tokovima gotovine

Obrazac PB 2

Dokument postavljen: 03.12.2012 | Download

 Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Obrazac PK 3

Dokument postavljen: 03.12.2012 | Download

Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti 

Zahtev za regostraciju/brisanje menice

Dokument postavljen: 03.12.2012 | Download

 Zahtev za regostraciju/brisanje menice

Zahtev za registraciju/brisanje ovlašćenja

Dokument postavljen: 03.12.2012 | Download

 Zahtev za registraciju/brisanje ovlašćenja

Registraciona prijava brisanja preduzetnika iz registra

Dokument postavljen: 03.12.2012 | Download

 Registraciona prijava brisanja preduzetnika iz registra

 

Obrazac propisan od strane Agencije za privredne regsitre

Registraciona prijava predođenja preduzetnika

Dokument postavljen: 03.12.2012 | Download

 Registraciona prijava predođenja preduzetnika

 

Obrazac propisan od strane Agencije za privredne registre

Registraciona prijava promene podataka o preduzetniku

Dokument postavljen: 03.12.2012 | Download

 Registraciona prijava promene podataka o preduzetniku

 

Obrazac propisan od strane Agencije za privredne registre

Statistički aneks

Dokument postavljen: 03.12.2012 | Download

 Statistički aneks

Obrazac SU 1

Dokument postavljen: 03.12.2012 | Download

 Srazmerni iznos ulaganja kod preduzetnika

Obrazac PK-2

Dokument postavljen: 02.12.2012 | Download

 Knjiga osnovnih sredstava i sitnog inventara

Zahtev za zamenu finansijskog izveštaja odnosno objavljene dokumentacije

Dokument postavljen: 02.12.2012 | Download

 Zahtev za zamenu finansijskog izveštaja odnosno objavljene dokumentacije

Obrazac propisan od strane Agencije za privredne registre

Obrazac PI

Dokument postavljen: 02.12.2012 | Download

Potvrda o izvršenoj usluzi na doradi materijala i popravci proizvoda (za uslužne delatnosti)

Zahtev za izdavanje markiza RZZO

Dokument postavljen: 02.12.2012 | Download

 Zahtev za izdavanje markica republižkom zavodu za zdravstveno osiguranje

Priznanica za primljeni novac

Dokument postavljen: 01.12.2012 | Download

 Priznanica za primljeni novac

Obrazac PI-1

Dokument postavljen: 01.12.2012 | Download

Prijava izvoznog posla s prvobitno ugovorenim rokom naplate duzim od 180 dana

Obrazac KR

Dokument postavljen: 01.12.2012 | Download

 Prijemni - evidencioni list

Uputstvo za popunjavanje obrasca PA-1

Dokument postavljen: 01.12.2012 | Download

Uputstvo za popunjavanje obrasca PA-1

Obrazac PA-1

Dokument postavljen: 01.12.2012 | Download

Prijava avansnog plaćanja robe ili usluga s prvobitno ugovorenim rokom uvoza dužim od 180 dana

Obrazac PA-2

Dokument postavljen: 01.12.2012 | Download

Prijava avansnog plaćanja robe ili usluga s naknadno ugovorenim rokom uvoza dužim od 180 dana

Uputstvo za popunjavanje obrasca PA-2

Dokument postavljen: 01.12.2012 | Download

 Uputstvo za popunjavanje obrasca PA-2

Uputstvo za popunjavanje obrasca PI-1

Dokument postavljen: 01.12.2012 | Download

 Uputstvo za popunjavanje obrasca PI-1

Obrazac GP

Dokument postavljen: 01.12.2012 | Download

Evidencija o gotovim proizvodima

Obrazac IA

Dokument postavljen: 01.12.2012 | Download

Izvestaj o realizaciji prijave avansnog plaćanja robe ili usluga sa ugovorenim rokom uvoza dužim od 180 dana 

Uputstvo za popunjavanje obrasca IA

Dokument postavljen: 01.12.2012 | Download

 Uputstvo za popunjavanje obrasca IA

Obrazac II

Dokument postavljen: 01.12.2012 | Download

Izveštaj o realizaciji prijave izvoznog posla sa ugovorenim rokom naplate dužim od 180 dana

Uputstvo za popunjavanje obrasca II

Dokument postavljen: 01.12.2012 | Download

 Uputstvo za popunjavanje obrasca II

Obrazac DPU

Dokument postavljen: 01.12.2012 | Download

List dnevnog prometa ugostitelja 

Nalog blagajni za naplatu

Dokument postavljen: 01.12.2012 | Download

 Nalog blagajni za naplatu

Obrazac PI-2

Dokument postavljen: 01.12.2012 | Download

Prijava izvoznog posla s naknadno ugovorenim rokom naplate dužim od 180 dana 

Uputstvo za popunjavanje obrasca PI-2

Dokument postavljen: 01.12.2012 | Download

 Uputstvo za popunjavanje obrasca PI-2

Zahtev za izdavanje potvrde o preračunu osnovnog kapitala pravnog lica

Dokument postavljen: 01.12.2012 | Download

 Zahtev za izdavanje potvrde o preračunu osnovnog kapitala pravnog lica

Obrazac propisan od strane Udruženja banaka Srbije

Obrazac PBN

Dokument postavljen: 01.12.2012 | Download

Poreski bilans za drugo pravno lice koje primenjuje kontni plan za budžetski sistem 

Obrazac KRI

Dokument postavljen: 01.12.2012 | Download

Dnevni izveštaj i prijemu robe na komisionu prodaju od komitenata fizičkih lica 

Nalog za plaćanje u inostranstvo

Dokument postavljen: 01.12.2012 | Download

 Nalog za plaćanje u inostranstvo

Zbirna specifikacija čekova

Dokument postavljen: 01.12.2012 | Download

 Zbirna specifikacija čekova

Obrazac PDPO

Dokument postavljen: 01.12.2012 | Download

Zbirna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica 

Knjiga KPO

Dokument postavljen: 01.12.2012 | Download

Knjiga o ostvarenom prometu paušalno oporezivih obveznika 

Putni nalog za putnički automobil

Dokument postavljen: 01.12.2012 | Download

 Putni nalog za putnički automobil

Obrazac PM

Dokument postavljen: 01.12.2012 | Download

Evidencija o kupovini, preradi, proizvodnji i prometu proizvoda od plemenitih metala i dragog kamenja 

Obrazac PM-1

Dokument postavljen: 01.12.2012 | Download

Potvrda o kupovini i zameni plemenitih metala i dragog kamenja 

Bilans stanja

Dokument postavljen: 01.12.2012 | Download

 Bilans stanja

Bilans uspeha

Dokument postavljen: 01.12.2012 | Download

 Bilans uspeha

Neoporezivi iznosi - vaze od 1. februara 2012. godine

Dokument postavljen: 28.11.2012 | Download

Uskladjeni neoporezivi iznosi

Naknada troskova i drugih primanja koja nemaju karakter zarade prema Zakonu o radu od 1. februara 2012. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Dokument postavljen: 28.11.2012 | Download

 Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Obrazac PII

Dokument postavljen: 07.02.2012 | Download

Potvrda o izvrsenom izvozu 

Obrazac OP

Dokument postavljen: 17.11.2011 | Download

Overeni potpisi lica ovlascenih za zastupanje

Obrazac SI

Dokument postavljen: 16.03.2011 | Download

Srazmerno stecena imovina statusnom promenom

Obrazac IPD 1

Dokument postavljen: 16.03.2011 | Download

Izjava o placenom porezu po odbitku na kamate i autorske naknade

Obrazac OPR-1

Dokument postavljen: 16.03.2011 | Download

Obavestenje od znacaja za utvrdjivanje javnih prihoda za pravna lica

Obrazac OPR-2

Dokument postavljen: 16.03.2011 | Download

Obavestenje od znacaja za utvrdjivanje javnih prihoda za preduzetnika

Obrazac OPR-3

Dokument postavljen: 16.03.2011 | Download

Obavestenje od znacaja za utvrdjivanje javnih prihoda za fizicko lice nerezidenta

Obrazac PO

Dokument postavljen: 16.03.2011 | Download

Potvrda o odjavi registracije iz jedinstvenog registra poreskih obveznika

Obrazac SU 1

Dokument postavljen: 16.03.2011 | Download

Srazmerni iznos ulaganja kod preduzetnika

Obrazac SU 3

Dokument postavljen: 16.03.2011 | Download

Srazmerni iznos ulaganja kod preduzetnika

Obrazac PPKD

Dokument postavljen: 03.03.2011 | Download

 Poreska prijava za obracun poreza na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka ostvaruje nerezidentni obveznik

Obrazac PB1

Dokument postavljen: 17.02.2011 | Download

Izmenjen obrazac PB1 (verzija februar 2011)

Obrazac PK

Dokument postavljen: 17.02.2011 | Download

Izmenjen Obrazac PK (verzija februar 2011)

Obrazac PK1

Dokument postavljen: 17.02.2011 | Download

Izmenjen Obrazac PK1 (verzija: februar 2011)

Obrazac PST

Dokument postavljen: 01.02.2011 | Download

Pri podnošenju deklaracije o stavljanju robe u slobodan promet nadležnom carinskom organu dostavlja se na overu i Obrazac PST u najmanje tri primerka, od kojih jedan primerak zadržava nadležni carinski organ za svoje potrebe, a ostali se daju licu koje uvozi dobra. Lice koje uvozi dobra zadržava jedan primerak Obrasca PST za svoje potrebe, a ostali se daju obvezniku PDV koji izdaje račun za prevozne, odnosno druge usluge povezane sa uvozom dobara.

Aneks obrasca PB 1

Dokument postavljen: 31.01.2011 | Download

Obracun poreskog kredita

Obrazac IPD

Dokument postavljen: 31.01.2011 | Download

Izjava o porezu na dobit pravnih lica na dobit iz koje je isplacena dividenda/ucesce u dobiti i placenom porezu po odbitku na dividende/ucesce u dobiti

Obrazac KPB

Dokument postavljen: 31.01.2011 | Download

Konsolidovani poreski bilans

Obrazac DK

Dokument postavljen: 31.01.2011 | Download

Dobit od predmeta koncesije

Obrazac OK

Dokument postavljen: 31.01.2011 | Download

Ogranicenje kamate kod duga povezanom licu

Obrazac PBPJ

Dokument postavljen: 31.01.2011 | Download

Poreski bilans poslovne jedinice

Obrazac PDN

Dokument postavljen: 31.01.2011 | Download

Poreska prijava za akontaciono - konacno utvrdjivanje poreza na dobit pravnih lica za nedobitne organizacije

Obrazac PDO

Dokument postavljen: 31.01.2011 | Download

Poreska prijava za akontaciono - konacno utvrdjivanje poreza na dobit pravnih lica za ogranke i druge organizacione delove nerezidentnih obveznika

Obrazac PDP

Dokument postavljen: 31.01.2011 | Download

Poreska prijava za akontaciono - konacno utvrdjivanje poreza na dobit pravnih lica

Obrazac PK 1

Dokument postavljen: 31.01.2011 | Download

Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva u odredjene delatnosti

Obrazac SU

Dokument postavljen: 31.01.2011 | Download

Srazmerni iznos ulaganja

Obrazac SU 2

Dokument postavljen: 31.01.2011 | Download

Srazmerni iznos ulaganja

Zakon o zastiti potrosaca

Dokument postavljen: 27.01.2011 | Download

Zakon o zastiti potrosava

Zahtev za registraciju finansijskog izvestaja

Dokument postavljen: 26.01.2011 | Download

Propisan od strane Agencije za privredne registre

Zahtev za objavljivanje dokumentacije i registraciju korigovanog finansijskog izvestaja

Dokument postavljen: 26.01.2011 | Download

Obrazac propisan od strane Agencije za privredne registre

Pravilnik o poreskom identifikacionom broju (PIB)

Dokument postavljen: 18.01.2011 | Download

Službeni glasnik RS br. 57/03, 68/03, 32/09, 48/10

Menično pismo - ovlašćenje za korisnika blanko - solo menice

Dokument postavljen: 18.01.2011 | Download

Uputstvo za primenu Zakona o PDV

Dokument postavljen: 21.12.2010 | Download

Izdato od strane Ministarstva finansija - Poreske uprave

verzija: (septembar 2010)

Obrazac LNPDV

Dokument postavljen: 20.11.2010 | Download

Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava 

Obrazac SNPDV

Dokument postavljen: 20.11.2010 | Download

 Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV

Obrazac ZPPO-PDV

Dokument postavljen: 20.11.2010 | Download

Zahtev - potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara, uz poresko oslobađanje 

Obrazac PPO-PDV

Dokument postavljen: 20.11.2010 | Download

Potvrda o poreskom oslobađanju za obveznika PDV, koji vrši promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara, uz poresko oslobađanje (za međunarodne ugovore)

Obrazac RFN

Dokument postavljen: 20.11.2010 | Download

Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV 

Zakon o fiskalnim kasama

Dokument postavljen: 20.11.2010 | Download

 Zakon o fiskalnim kasama

Zakon o javnim prihodima i javnim rashodima

Dokument postavljen: 20.11.2010 | Download

 Zakon o javnim prihodima i javnim rashodima

Zakon o otpisu kamate

Dokument postavljen: 20.11.2010 | Download

 Zakon o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Dokument postavljen: 20.11.2010 | Download

 Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Zakon o porezima na imovinu

Dokument postavljen: 20.11.2010 | Download

Zakon o porezima na imovinu 

Zakon o porezu da dobit pravnih lica

Dokument postavljen: 20.11.2010 | Download

 Zakon o porezu da dobit pravnih lica

Zakon o porezu na dohodak građana

Dokument postavljen: 20.11.2010 | Download

Zakon o porezu na dohodak građana 

Zakon o akcizama

Dokument postavljen: 20.11.2010 | Download

Zakon o akcizama 

Zakon o privremenom izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodan građana određenih vrsta prihoda

Dokument postavljen: 20.11.2010 | Download

 Zakon o privremenom izuzimanju od oporezivanja porezom na dohodan građana određenih vrsta prihoda

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Dokument postavljen: 20.11.2010 | Download

 Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o PDV - porezu na dodatu vrednost

Dokument postavljen: 20.11.2010 | Download

 Zakon o PDV - porezu na dodatu vrednost

Obrazac OPD

Dokument postavljen: 20.11.2010 | Download

Prijava, promena i odjava obveznika plaćanja doprinosa Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje

Zakon o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama

Dokument postavljen: 13.11.2010 | Download

Zakon o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama

(Službeni glasnik RS, 16/95, 101/05)

Pravilnik o obliku i sadrzaju znaka zabrane pusenja

Dokument postavljen: 11.11.2010 | Download

Pravilnik o obliku i sadrzaju znaka zabrane pušenja.

Obaveštenje o zabrani pušenja u zatvorenom i javnom prostoru. 

Obrazac EDI

Dokument postavljen: 06.11.2010 | Download

Knjiga dnevnih izveštaja

Obrazac EFRU

Dokument postavljen: 06.11.2010 | Download

Evidencija o blokovima fiskalnih računa izdatim u upotrebu 

Obrazac ERP

Dokument postavljen: 06.11.2010 | Download

Prijava za evidentiranje poslodavca 

Obrazac FR

Dokument postavljen: 06.11.2010 | Download

Fiskalni račun 

Obrazac M, Obrazac M-A

Dokument postavljen: 06.11.2010 | Download

Prijava, promena i odjava na obavezno socijalno osiguranje 

Obrazac NI (Nalog za ispravku)

Dokument postavljen: 06.11.2010 | Download

Nalog za ispravku kod fiskalnih kasa 

Obrazac IOSI

Dokument postavljen: 06.11.2010 | Download

Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom 

Obrazac REF 1

Dokument postavljen: 06.11.2010 | Download

 Zahtev stranog obveznika za refakciju

Obrazac REF 2

Dokument postavljen: 06.11.2010 | Download

 Zahtev humanitarne organizacije za refakciju

Obrazac REF 3A

Dokument postavljen: 06.11.2010 | Download

 Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju

Obrazac REF 4

Dokument postavljen: 06.11.2010 | Download

Zahtev stranog državljanina za refakciju 

Obrazac REF 4E

Dokument postavljen: 06.11.2010 | Download

 Evidencija zahteva stranog državljanina za refakciju

Obrazac REF 5

Dokument postavljen: 06.11.2010 | Download

Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju 

Zahtev za izvod iz registra privrednih subjekata

Dokument postavljen: 06.11.2010 | Download

 Obrazac propisan od strane Agencije za privredne registre

Zahtev za prevođenje u registar privrednih subjekata

Dokument postavljen: 06.11.2010 | Download

Obrazac propisan od strane Agencije za privrednje registre 

Zahtev za registraciju brisanja privrednog subjekta

Dokument postavljen: 06.11.2010 | Download

Obrazac propisan od strane Agencije za privrednje registre  

Zahtev za registraciju pokretanja postupka likvidacije

Dokument postavljen: 06.11.2010 | Download

Obrazac propisan od strane Agencije za privrednje registre  

Zahtev za registraciju promene podataka lica koja imaju dužnost prema društvu

Dokument postavljen: 06.11.2010 | Download

Obrazac propisan od strane Agencije za privrednje registre 

Zahtev za registraciju promene podataka - Ogranci i kontakti

Dokument postavljen: 06.11.2010 | Download

Obrazac propisan od strane Agencije za privrednje registre 

Zahtev za registraciju promene podataka - podaci o privrednom društvu

Dokument postavljen: 06.11.2010 | Download

Obrazac propisan od strane Agencije za privrednje registre 

Obrazac INSZ

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

Izvestaj o obračunatim i plaćenim doprinosima na teret poslodavca za lica iz člana 45 st. 1. i 2. Zakona o doprinosima na teret poslodavca za obavezno socijalno osiguranje 

Obrazac INSZ-I

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

Izveštaj o obračunatim i plaćenim doprinosima na teret poslodavca za lica sa invaliditetom 

Obrazac INSZ-M

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

Izveštaj o obračunatim i plaćenim doprinosima na teret poslodavca za lica mlađa od 30 godina 

Obrazac INSZ-P

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

 Izveštaj o obračunatim i plaćenim doprinosima na teret poslodavca za pripravnike

Obrazac I

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

 Izjava o radnom odnosu sa nepunim radnim vremenom

Obrazac ONSZ

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

 Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa lica iz člana 45 st. 1. i 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Obrazac ONSZ-I

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

 Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa licima sa invaliditetom

Obrazac ONSZ-M

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa licima mlađim od 30 godina 

Obrazac ONSZ-P

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

 Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa sa pripravnicima

Obrazac OPNR-M

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

 Obaveštenje o ostvarivanju/gubitku prava na poresku olakšicu po osnovu zapošljavanja lica mlađih od 30 godina

Obrazac OPNR-P

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

 Obaveštenje o ostvarivanju/gubitku prava na poresku olakšicu po osnovu zapošljavanja pripravnika

Obrazac OPNR-S

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

Obaveštenje o ostvarivanju/gubitku prava na poresku olakšicu po osnovu zapošljavanja lica starijih od 45 godina 

Obrazac POR-1

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

 Potvrda o rezidentnosti (izdata od strane nadležnog organa Republike Srbije)

Obrazac POR-2

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

 Potvrda o rezidentnosti (izdata od strane nadležnog organa države rezidentnosti stvarnog vlasnika prihoda)

Obrazac PP OD

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

 Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade

Obrazac PP OD-1

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

 Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na teret drugih isplatilaca

Obrazac PP OPJ

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

 Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade

Obrazac PP OPJ-1

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

 Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade na primanja iz člana 18. Zakona iznad neoporezivog iznosa

Obrazac PP OPJ-2

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

 Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine

Obrazac PP OPJ-3

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

 Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porez na prihode od kapitala

Obrazac PP OPJ-4

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

 Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od nepokretnosti i od davanja u zakup pokretnih stvari

Obrazac PP OPJ-5

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

 Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na dobitke od igara na sreću i prihode od osiguranja lica

Obrazac PP OPJ-6

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

 Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porez na prihode sportista i sportskih stručnjaka i druge prihode

(ugovor o delu, dopunski rad, trgovinsko zastupanje, volonterski rad, primanja članova upravnog i nadzornog odbora, naknada poslanicima i odbornicima, naknada po osnovu poslova odbrane i zaštite, primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija porotnika i sudskih tumaca i druga primanja kada se obračunavaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje)

Obrazac PP OPJ-7

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

 Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na druge prihode

(prihodi članova učeničke zadruge, članova omladinske i studentske zadruge do navršenih 26 godina života ako su na školovanju i prihodi od prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, šumskih plodova i lekovitog bilja)

Obrazac PP OPJ-8

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

 Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na druge prihode - primanja iznad neoporezivog iznosa

(stipendije i krediti učenika i studenata, hranarine sportista amatera, pomoć za slučaj smrti, putni troškovi i druga primanja kada se ne plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje)

Obrazac PPD-SU

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

Prijava za utvrđivanje obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike 

Obrazac PPP

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

Pojedinačna poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda

Obrazac ZOK

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

Zahtev za otpis kamate na dospele obaveze po osnovu određenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Obrazac JRPPS-1

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

 Jedinstvena registraciona prijava osnivanja preduzetnika i registracije u jedinstveni registrar poreskih obveznika

Obrazac propisan od strane Agencije za privredne registre

Obrazac JRPPS-2

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

 Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika

Obrazac propisan od strane Agencije za privredne registre

Obrazac REG

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

Potvrda o izvršenoj registraciji 

Zahtev za izdavanje potvrde

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

 Zahtev za izdavanje potvrde kod Agencije za privredne registre

Obrazac propisan od strane Agencije za privredne

Zahtev za rezervaciju naziva

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

Zahtev za rezervaciju naziva kod Agencije za privredne registre

Obrazac propisan od strane Agencije za privredne registre 

Obrazac OBMF

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

 Obrazac koji mora biti izložen na vidnom mestu u maloprodajnom objektu

Nalog za službeno putovanje

Dokument postavljen: 07.09.2010 | Download

Nalog za službeno putovanje 

Obrazac PEPDV

Dokument postavljen: 04.09.2010 | Download

 Potvrda o izvrsenom evidentiranju za PDV

Obrazac PPDG-4

Dokument postavljen: 04.09.2010 | Download

Poreska prijava za utvrdjivanje poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari i na druge prihode na koje se porez placa po odbitku

Obrazac PPDG-5

Dokument postavljen: 04.09.2010 | Download

Poreska prijava za utvrdjivanje godisnjeg poreza na dohodak gradjana

Obrazac EPPDV

Dokument postavljen: 04.09.2010 | Download

Prijava za evidentiranje poreza na dodatu vrednost 

Obrazac IEPDV

Dokument postavljen: 04.09.2010 | Download

Prijava za izmenu podataka za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost 

Obrazac PBPDV

Dokument postavljen: 04.09.2010 | Download

Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDVa

Obrazac PPDG-3

Dokument postavljen: 04.09.2010 | Download

Poreska prijava za utvrdjivanje poreza na kapitalne dobitke

Obrazac PPDG-1

Dokument postavljen: 04.09.2010 | Download

 Poreska prijava za akontaciono - konacno utvrdjivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti

Obrazac PPDG-2

Dokument postavljen: 04.09.2010 | Download

Poreska prijava za utvrdjivanje poreza na prihode od nepokretnosti

Obrazac PPPDV

Dokument postavljen: 04.09.2010 | Download

 Poreska prijava poreza na dodatu vrednost

Obrazac ZBPDV

Dokument postavljen: 04.09.2010 | Download

Zahtev za brisanje iz evidencije PDV 

Obrazac PPI-1

Dokument postavljen: 04.09.2010 | Download

 Poreska prijava za utvrdjivanje poreza na imovinu

Obrazac PPI-2

Dokument postavljen: 04.09.2010 | Download

 Poreska prijava za utvrdjivanje poreza na imovinu

Obrazac PPI-3

Dokument postavljen: 04.09.2010 | Download

 Poreska prijava za utvrdjivanje poreza na nasledje i poklon

Obrazac PPI-4

Dokument postavljen: 04.09.2010 | Download

 Poreska prijava za utvrdjivanje poreza na prenos apsolutnih prava

Obrazac PPR-1

Dokument postavljen: 04.09.2010 | Download

 Prijava za promenu - dopunu podataka o registraciji pravnog lica i poslovnih jedinica

Obrazac PPR-2

Dokument postavljen: 04.09.2010 | Download

 Prijava za promenu - dopunu podataka o registraciji preduzetnika

Obrazac PPR-3

Dokument postavljen: 04.09.2010 | Download

 Prijava za promenu - dopunu podataka o registraciji fizickog lica nerezidenta

Obrazac PR-1

Dokument postavljen: 04.09.2010 | Download

 Prijava za registraciju pravnog lica i poslovnih jedinica

Obrazac PR-2

Dokument postavljen: 04.09.2010 | Download

 Prijava za registraciju preduzetnika

Obrazac PR-3

Dokument postavljen: 04.09.2010 | Download

 Prijava za registraciju fizickog lica nerezidenta